Általános bérleti és felhasználási szerződési feltételek

Általános bérleti és felhasználási szerződési feltételek

Mely létrejött a MIKROLAB Trading Kft. (Asz.:11945118-2-43; Telephely: 1119 Bp., Kankalin utca 2.) továbbiakban Bérbeadó és Bérlő között elektromos mellszívó készülék (továbbiakban mellszívó) bérlésére. 

 

A Bérbeadó kötelezettségei
 • Bérbeadó vállalja, hogy a tulajdonában álló egyedi gyártási számmal ellátott elektromos mellszívó készüléket határozatlan időtartamra, bérleti díj fejében a Bérlő rendelkezésére bocsátja.
 • Bérbeadó vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződésben megjelölt bérleti díjat módosítani kívánja, úgy erről a Bérlőt a módosítás előtt 10 nappal értesíti. 
A Bérlő kötelezettségei
 • Bérlő vállalja, hogy a mellszívóért a bérlés időtartama alatt minden hónapban bérleti díjat fizet. A bérleti díj a 27%-os Áfát tartalmazza.
 • Bérlő a mellszívót az általa megadott lakcímen vagy tartózkodási helyen rendeltetésszerűen használhatja. Ha a használat helye változik, Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót az új címről. Bérlő a mellszívót csak Magyarország területén használhatja és tárolhatja.
 • A mellszívó és tartozékainak tisztán tartása és fertőtlenítése a bérlés során a Bérlő felelőssége. A mellszívóhoz használt szívókészletet és a motoregységet Bérlő a szívókészlet használati utasításában leírtaknak megfelelően köteles tisztítani a bérlés ideje alatt. A szívókészlet nem megfelelő tisztításából eredő egészségügyi problémákért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.
 • Bérlő az első havi bérleti díjat és a készülékhez használható szívókészlet árát a készülék átvételekor köteles kifizetni a Bérbeadó telephelyén kártyás vagy készpénzes tranzakcióval. Házhoz szállítás esetén a Bérlő az első havi bérleti díjat és az esetleges szívókészlet(ek) illetve további kiegészítők árát a futárnak fizeti ki készpénzes fizetéssel. 
 • Amennyiben a Bérlő a bérleti díj megfizetését elmulasztja, úgy a Bérbeadónak jogában áll a bérleti szerződést felmondani. Ebben az esetben a Bérlő köteles a készüléket visszaszolgáltatni a Bérbeadónak.
 • Bérlő vállalja, hogy a mellszívó készüléket a készülék eredeti dobozában, esetleges tartozékaival és a használati utasításokkal együtt adja vissza a Bérbeadónak. Ha a Bérlő a készüléket ezek hiányában szolgáltatja vissza a Bérbeadónak, úgy köteles megfizetni a hiányzó tartozék/használati utasítás/tárolódoboz árát a Bérbeadónak a készülék visszaszolgáltatásakor. 
 • Bérlő vállalja, hogy a mellszívó készüléket megtisztított állapotban adja vissza a Bérbeadónak. Amennyiben a készüléket a Bérlő nem tiszta állapotban szolgáltatja vissza, 2000,- forint tisztítási költséget köteles fizetni a Bérbeadónak. A mellszívó készüléket sértetlen, működőképes állapotban veszi át a Bérlő, melyről a készülék átvételekor meggyőződik.
 • A kölcsönzés időtartamára a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a mellszívó készülékért. Amennyiben a bérlés időtartama alatt a mellszívó készülék bármilyen módon megsérül vagy meghibásodik, elvész vagy ellopják, úgy a Bérlő és/vagy közvetítője köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.
 • Amennyiben megállapítást nyer, hogy a mellszívó készülék elveszett vagy ellopták, illetve a Bérlő hibájából sérült vagy hibásodott meg, úgy a Bérlő köteles a készülék javítási költségét, vagy - amennyiben a javítás nem lehetséges – a mellszívó készülék aktuális fogyasztói árát megtéríteni. 
A szerződés létrejötte
 • A bérleti szerződéshez érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.
 • A szerződéssel létrejött jogviszony kezdete a szerződés kelte, kiszállítással rendelt mellszívók esetén a megrendelés időpontja. 
 • Kiszállítás estén a Bérlő a szerződést az átvételkor a Bérbeadó által megbízott futárszolgálattól kapja kézhez, és írja alá.
A bérlés menete
 • A bérlés kezdete a mellszívó átvételének napja. 
 • A bérlési ciklus 30 napos. A Bérlő minden megkezdett ciklusra köteles fizetni a havi bérleti díjat. Kivétel ez alól, ha a Bérlő egy hónapnál rövidebb időre szeretné bérelni a készüléket. Ebben az esetben lehetősége van a Bérbeadóval egyénileg megállapodni a bérleti díj összegéről. 
 • A Bérbeadó minden új bérlési ciklus kezdete előtt 2 nappal – azaz a bérlési ciklus 28. napján - emailben értesíti a Bérlőt arról, hogy a jelenlegi bérlési ciklusa végéhez közeledik. A Bérlő ez alatt a két nap alatt nyilatkozhat arról, hogy kívánja-e a következő hónapra is bérelni a készüléket, melyet az értesítő e-mailben küldött linken keresztül tehet meg. Amennyiben a Bérlő ilyen módon meghosszabbítja a bérletét, két napon belül köteles rendezni a havidíjat a Bérbeadó által küldött e-mailben található linken keresztül elérhető webes felületen kártyás fizetéssel vagy utalással, vagy a Bérbeadó telephelyén személyesen készpénzes vagy kártyás fizetéssel. A Bérlő igényét a készpénzes fizetésre ugyanezen a webes felületen keresztül jelezheti a Bérbeadó felé. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztja, automatikusan új bérlési ciklus kezdődik. Ebben az esetben a Bérbeadó két napon belül felveszi a Bérlővel a kapcsolatot fizetési felszólítás céljából telefonos megkeresés vagy e-mail formájában.
 • Amennyiben a Bérlő nem nyilatkozik a bérlés lemondásáról, és a Bérbeadó megkeresésére sem reagál, a Bérbeadó felveheti a kapcsolatot a Felhasználóval is fizetési felszólítás céljából.
A mellszívó használata
 • A mellszívó készülék tulajdonosi jogait a Bérbeadó gyakorolja. 
 • A mellszívó rendeltetése: emberi anyatej lefejése. A készülék más célra nem használható. Nem használható a mellszívó orrszívásra sem!
 • Tartozékok
  • Nem bérbeadható tartozékok
   A mellszívó használatához legalább egy, a Bérbeadó által meghatározott típusú szívókészlet szükséges, mellyel a Bérlőnek kell rendelkeznie. Ennek hiányában a Bérbeadótól vásárolhatja meg. A bérleti szerződés a szívókészletre nem vonatkozik, az a Bérlő saját tulajdonának minősül. A szívókészlet tejjel érintkező részei higiéniai okból vissza nem szolgáltatható alkatrészeknek minősülnek, ezért szívókészlet vásárlásakor elállási joga a Bérlőnek nincs. Amennyiben a Bérlő rendelkezik a mellszívóval kompatibilis kézi mellszívóval, annak alkarészeivel is használhatja a mellszívót. Ebben az esetben a fennmaradó szükséges alkatrészeket a Bérbeadótól vásárolhatja meg.
  • A készülékkel együtt bérbe adott, a bérlés végeztével visszaszolgáltatandó tartozékok (pl. tárolódoboz, tápkábel, használati utasítások) teljes listája a Díjtáblázatban olvasható. Elvesztésük esetén a Bérlő köteles azok Díjtáblázatban foglalt árát megtéríteni Bérbeadó számára. 
 • A készüléket használni a Bérlő jogosult, vagy - amennyiben a Bérlő a készüléket nem maga számára bérli - a szerződésben megnevezett Felhasználó.
 • A mellszívó készülék csak a Bérbeadó által javítható! A mellszívó készülék felnyitása vagy házilagos javítása – függetlenül annak indokától és eredményétől – a készülék mindenkori beszerzési árának megtérítését vonja maga után.
Csereszolgáltatás
 • Meghibásodás esetén a Bérbeadó a készüléket díjmentesen cseréli.
 • A Bérlő kérésére történő készülékcsere esetén, amennyiben a készülékcsere csak futárszolgálattal lehetséges, a szállítás költsége a Bérlőt terheli.

Díjtáblázat   

Medela Lactina elektromos mellszívó dugattyúval     

kapcsolófedél

1 500,- Ft

gumikengyel

4 000,- Ft

tárolódoboz

15 000,- Ft

dugattyúszett vagy részei

7 000,- Ft

fogyasztói ár

300 000,- Ft

havi bérleti díj

15 000,- Ft

Medela Symphony elektromos mellszívó        

kártya és kábelvédő

10 000,- Ft

programkártya

30 000,- Ft

tápkábel

5 000,- Ft

palacktartó

10 000,- Ft

vállszíj

-

tárolódoboz

35 000,- Ft

fogyasztói ár

850 000,- Ft

havi bérleti díj

24 000,- Ft

       

ARDO Carum elektromos mellszívó

tápkábel

5 000,- Ft

tárolódoboz

25 000,- Ft

palacktartó

5 500,- Ft

tasaktartó

2 450,- Ft

szilikoncső és zárókupak (kézi mellszívóhoz)

2 980,- Ft.

fogyasztói ár

690 000,- Ft

havi bérleti díj

24 000,- Ft

Ameda Elite elektromos mellszívó

doboz

15 000,- Ft

doboz habszivacs betétje

5 000,- Ft.

szilikoncső és zárókupak (kézi mellszívóhoz)

2 980,- Ft.

fogyasztói ár

300 000,- Ft

havi bérleti díj

15 000,- Ft

  Nem bérelhető tartozékok

ARDO szívókészlet

6990,- Ft

Lactina szívókészlet

6990,- Ft

Symphony szívókészlet

6990,- Ft

  tisztítás elmulasztása

2 000,- Ft

  használati utasítások

használati utasítás

500,- Ft

rövidített használati utasítás (laminált, képekkel illusztrált egylapos dokumentum)

500,- Ft

Szállítási díjak    

kiszállítás irat-visszaforgatással (szerződéskötés futárral helyszínen)

3 000,- Ft

kiszállítás utánvételes fizetéssel

1 600, - Ft

készülékcsere

2 200,- Ft

visszaszállítás/kiszállítás bankkártyás fizetéssel

1 100,- Ft

Fizetési módok
 • Személyes átvétel
  Személyes átvétel a Bérbeadó telephelyén (1119 Bp. Kankalin utca 2.) lehetséges H - CS: 10h - 15h, P: 10h - 14h. A személyes átvételkor lehetőség van készpénzes és bankkártyás fizetésre.
 • Postai utánvét
  Kiszállítással megkezdett bérlet esetén az első havi díjat és a szállítási díjat a Bérlő a Szállítóval (megbízott szállító, GLS futár, stb.) köteles rendezni az utánvéttel rendelt áru (pl. mellszívóhoz vásárolt szívókészlet) értékével együtt.
 • Internetes bankkártyás fizetés
  Bérbeadó online bankkártyás fizetőfelületén az alábbiakban meghatározott feltételekkel van lehetőség a Barion által elfogadott belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával (továbbiakban: „internetes bankkártyás fizetés”) előlegbefizetésre, számlabefizetésre, bérleti díj befizetésre, valamint megrendelt áru/termék/szolgáltatás kifizetésére.


  1. Adatok megadása
   A szolgáltatás igénybevételéhez a Bérlő korábban vagy helyszínen megadott adatai alapján a Bérbeadó kiállít egy díjbekérőt.
  2. Fizetés folyamata
   Az adatfelvételt követően a Bérlő a  Bérbeadó bankkártyás fizetési felületén ellenőrzi a megadott adatokat és a fizetendő összeget. A 3. pontban rögzített adatok megadását, valamint a szerződési feltételek elfogadását követően a Bérlő a „Megrendelem!” gombbal a Barion fizetési oldalára kerül átirányításra. A Barion internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion által megkövetelt adatokat. A „Fizetem” valamint a „Fizetés megszakítása” gombok megnyomásával a Felhasználó visszairányításra kerül Bérbeadó bankkártyás fizetési felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás a felhasználó által megadott e-mail címre megküldésre kerül.
   A fizetési tranzakció annak végrehajtását követően nem vonható vissza.
   Sikertelen fizetési tranzakció esetén a bankkártyás fizetőfelületen hibaüzenet jelenik meg, amelyet Bérbeadó a banki szolgáltatótól kapott hibakód alapján jelenít meg.
   Sikeres számlafizetés, előlegfizetés tranzakciók esetén a bankkártya egyenleg azonnal megterhelésre kerül, és Bérbeadó haladéktalanul elvégzi a kívánt műveletet. Sikeres befizetés esetén Bérbeadó haladéktalanul intézkedik a felhasználási feltételek szerint az áru/szolgáltatás mihamarabbi biztosítása érdekében.
  3. Adatkezelés
   Internetes bankkártyás fizetés során a szükséges személyes adatokon felül Bérbeadó a következő adatokat kéri el, kezeli, valamint továbbítja a Barion részére:

   • felhasználó neve
   • felhasználó e-mail címe
  4. Az adatok kezelésének és továbbításának célja a fizetés biztonságának garantálása és szabályos lebonyolításának ellenőrzése. Bérbeadó a tranzakcióval kapcsolatos adatokat a tranzakció dátumától számított 18 hónapig kezeli, ezt követően törli azokat. A fentieken túl Bérbeadó a következő ún. tranzakciós adatokat kezeli és továbbítja a Barion részére:
   • tranzakció dátuma;
   • tranzakció összege;
   • tranzakció referenciaszáma;
   • tranzakció deviza neme.
  5. Bérbeadó a fentieken kívül semmilyen személyes adatot, kártyaadatot, illetve a fizetéssel összefüggő más adatot nem kezel, nem továbbít. A fizetéshez szükséges bankkártyaadatokat a Barion kezeli, azokhoz a Bérbeadó nem fér hozzá.Felek felelőssége
   A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártyaadatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Barion végzi és biztosítja. Bérbeadó a fizetési tranzakcióhoz a 3. pontban rögzített adatokat szolgáltatja, a tranzakció végeredményéről pedig a Bariontól tájékoztatást kap. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Barion, illetve a kártyát kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért Bérbeadó nem vállal felelősséget.
   A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint Bérbeadó Általános Bérleti és Szerződési Feltételei szerint használni.
   A Barion jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártyaszámának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalás tranzakció gyanúja esetén. Bérbeadó a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztéséről szóló döntését.
   Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Barion által csalásnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az előfizetőtől, valamint a nyilvántartása szerint kedvezményezett előfizetőtől követelje, azt vele szemben érvényesítse.
   Bérbeadó internetes ügyfélszolgálat felületén megadott adatokat ellenőrzi és amennyiben a tranzakció megállapíthatóan nem hajtható végre (pl. nem létező e-mail cím, vagy valótlan adatok, stb.), azt leállítja.
   Bérbeadó nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen.
   Bérbeadó minden esetben Áfás számlát állít ki a megfizetett áruról/szolgáltatásról, amit e-mailben, e-számla formátumban továbbít a Bérlőnek. Bérlő kérésére ezt postai úton is továbbítja.
  6. Reklamációk, panaszkezelés
   A fizetési tranzakcióval, a bankkártyaadatok kezelésével, titkosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos (Bérlő) elsősorban a kártyakibocsátó bankjához, illetve a Barionhoz fordulhat.

          

A mellszívó visszaszolgáltatása

A bérlés időtartama akkor fejeződik be, amikor a Bérlő a készüléket kifogástalan műszaki állapotban a Bérbeadó telephelyére visszaszállította. Ha a Bérlő visszaszállítást kér a bérbeadótól, a bérlet vége a szállítási igény bejelentése, vagy a megadott szállítási dátum. 

 

Szállítási információk
 • Ha a Bérlő kiszállítást kér, a szállítás díja irat-visszaforgatással 3000,- forint. A visszaszállítás díja 1600,- forint.
 • A mellszívó kiszállítását a GLS Hungary Kft. végzi. A Bérbeadó által a GLS Hungary Kft-nek átadott csomag átvételéről a GLS Hungary Kft. a kiszállítás napján tájékoztatja a Bérlőt.
 • A Bérbeadó által a Bérlő részére feladott, a GLS Hungary Kft-nek már átadott csomagért a GLS Hungary Kft. felel.
 • Kiszállítás esetén a mellszívót a Bérlő, vagy az általa a szerződésben Meghatalmazottként feltüntetett személy veheti át.
 • Ha a kiszállítás a Bérlő hibájából meghiúsul, a szállítási költséget meg kell térítenie a Bérbeadó részére. 
 • Bérlő a kiszállítást lemondhatja előre rendelt kiszállítás esetén a kért szállítási idő előtt 2 munkanappal, egynapos határidővel rendelt kiszállítás esetén pedig a rendelés leadását követő 2 órán belül. 

 

Adatkezelés

A Bérlő hozzájárul, hogy az ügyintézésben érintettek (Bérbeadó, Meghatalmazott, gép tulajdonosa vagy képviselete, könyvelést, futárszolgáltatást és pénzügyi ügyintézést [kiszervezett tevékenységet] végzők) részére az ügyletben szereplők adatait közölje. 

 

Behajtás

Amennyiben a Bérlő nem viszi vissza a készüléket a megadott határidőre, vagy tartozik a bérleti díjjal, az ügyben a CREDITEXPRESS Kft. jár el.

A szolgáltatással, az internetes ügyfélszolgálattal, Bérbeadó Általános Bérleti és Szerződési Feltételeiben rögzítettekkel, valamint a webshopban történt megrendelésekkel, kiszállítással összefüggő panaszokkal a Bérlő Bérbeadóhoz fordulhat.

 

Szolgáltató adatai 

Cégnév: MIKROLAB Trading Kft.

Székhely: 1117 Budapest, 1119 Bp., Kankalin utca 2

Adószám: 11945118-2-43

Telefon: +36 20 361 2555

E-mail: ugyfelszolgalat [kukac] mikrolab.hu

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

A szerződés aláírásával, illetve a készülék használatba vételével a Bérlő kijelenti, hogy megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Bérleti szerződésben foglaltakat. 

 

 

Hatályos: 2023.03.13. -tól

Utolsó változtatás időpontja: 2023.03.13.